Prace budowlane i wykończeniowe zostały praktycznie zakończone. Trwają prace z dopracowaniem ostatnich detali oraz sprzątaniem.

Oczekujemy już tylko na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie kluczy.